Over ons

Even voorstellen

Dit zijn de leden van de Klachtencommissie POA. Het zijn praktijkmensen, zij kennen de instellingen en het werk goed, en zij nemen de klachten zeer serieus, juist omdat cliënten van de opvanginstellingen vaak in een afhankelijke positie verkeren. Het is voor niemand goed als conflicten langdurig blijven bestaan. De commissie geeft naast de officiële uitspraak in een klachtenprocedure ook graag een duwtje in de goede richting tussen instelling en klager, in de vorm van een aanbeveling aan de betrokken instelling, die er in elk geval altijd komt als de klacht gegrond wordt verklaard.

De Klachtencommissie POA bestaat uit drie leden en ten minste één reservelid.

Ed Hartjes, voorzitter
Kees van Brink
Violet Acar
Reservelid: 
Annemarieke Hoogland

(Sietske Duijn, ambtelijk secretaris)