Klacht indienen

Let op de volgende spelregels, de behandeling van uw klacht wordt zeer serieus opgepakt:

Een klacht moet schriftelijk of per e-mail (of via het formulier hiernaast) worden ingedend, anders wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

U moet de situatie waarin u zit en waarom u een klacht indient heel goed beschrijven, en ook hoe er met uw zaak is omgegaan binnen de instelling.

U moet uw complete naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, in elk geval een naam en een (post)adres.

De klacht moet gezonden worden aan of afgegeven op het adres van de Klachtencommissie. Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam.

U dient uw klacht zelf in, maar u kunt u bij het opstellen van de klacht en bij de verdere behandeling door iemand laten helpen en bijstaan. Dat noemen wij een klachtbegeleider. Vraag aan iemand die u goed kent of die uw klachtbegeleider wil zijn, het woord wil voeren als uw klacht bij de commissie wordt behandeld of informatie wil inwinnen voor u. Medewerkers van uw eigen opvanginstelling kunnen niet tegelijkertijd uw klachtbegeleider zijn.

Nabestaanden van cliƫnten of vertegenwoordigers van minderjarige cliƫnten kunnen ook een klacht indienen.

Klachten moeten in het Nederlands worden ingediend.

Hebt u niemand die u met het op papier zetten en indienen van uw klacht kan helpen?
Vraag dan de secretaris van de klachtencommissie om hulp.

Aan het indienen van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden.
Meer informatie kunt u vinden in onze faq en de reglementen

  Klachtenformulier

  Naam klager*

  Aanhef:*

  Straat*

  Postcode*

  Plaats*

  Emailadres

  Telefoonnummer*

  Over welke instelling gaat de klacht*

  * verplichte velden

  Inhoud van klacht