Informatie over werkwijze

Informatie over onze werkwijze

Uw klacht wordt heel zorgvuldig behandeld, en dat kost natuurlijk wel tijd. De commissie behandelt uw klacht, vraagt aan de opvanginstelling waarover u klaagt om commentaar en gaat alles goed bekijken. Dan is er (vaak) een mondelinge behandeling: daarvoor wordt u (en uw klachtbegeleider, als u die heeft) uitgenodigd, en ook mensen van uw opvanginstelling, zodat de commissie iedereen die met u en uw klacht te maken heeft kan horen. Daarna doet de commissie een uitspraak.

De hele procedure staat vermeld in de brief die u krijgt als uw klacht door de commissie is ontvangen, en ook op internet kunt u er alles over lezen.

Reken op maximaal drie maanden vanaf het moment dat u de klacht indiende tot en met de officiƫle schriftelijke uitspraak. Die uitspraak wordt tegelijk aan u als klager en aan de instelling waartegen de klacht zich richt, toegestuurd. Als u in de uitspraak in het gelijk bent gesteld, zal de instelling u snel meedelen of er maatregelen worden genomen en welke.

Een ingediende klacht kan (tot het moment van de uitspraak) door u altijd weer worden ingetrokken.

Het spreekt van zelf dat alle personen die bij de behandeling van uw klacht betrokken zijn, of door de Klachtencommissie POA worden geraadpleegd, tot geheimhouding verplicht zijn.
Meer informatie kunt u vinden in onze Faq en de reglementen