Home

Het POA is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam

Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Deze klachtencommissie behandelt alleen klachten van cliënten uit de zes hiernaast genoemde instellingen.

Als cliënt in de hulpverlening kunt u te maken krijgen met situaties of omstandigheden waarover u niet tevreden bent. Natuurlijk bespreekt u die eerst binnen de opvanginstelling met uw begeleider of de leidinggevende en hopelijk gaat het daarna beter. Uw klachten zijn vaak makkelijker en waarschijnlijk ook sneller opgelost dan gelijk via een procedure bij de Klachtencommissie.

Maar is de situatie niet verbeterd of u bent niet tevreden gesteld, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Klik op de afbeeldingen hier rechts naast voor enkele ervaringen.