Over ons

Even voorstellen

Dit zijn de leden van de Klachtencommissie POA. Het zijn praktijkmensen, zij kennen de instellingen en het werk goed, en zij nemen de klachten zeer serieus, juist omdat cliënten van de opvanginstellingen vaak in een afhankelijke positie verkeren. Het is voor niemand goed als conflicten langdurig blijven bestaan. De commissie geeft naast de officiële uitspraak in een klachtenprocedure ook graag een duwtje in de goede richting tussen instelling en klager, in de vorm van een aanbeveling aan de betrokken instelling, die er in elk geval altijd komt als de klacht gegrond wordt verklaard.

De Klachtencommissie POA bestaat uit drie leden en een reservelid.


Jos Noordanus, voorzitter

Werkte jaren in managementfuncties in de zorg, was interim- en projectmanager, en was onder meer coördinator van een project ter bevordering van cliëntenraden in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Jos Noordanus is sinds 2008 voorzitter van de Klachtencommissie.


Marty Tilbusscher
, lid

Heeft langdurige ervaring in de zorgsector, was voorheen werkzaam bij een reclasseringsinstelling en is sinds 2005 vertrouwenspersoon ongewenst gedrag bij een aantal organisaties en bedrijven.
Sinds 2006 maakt zij deel uit van de Klachtencommissie POA.


Arie Noordermeer

ondersteunt als ambtelijk secretaris de Klachtencommissie POA.


Sander Nieuwland
, lid 

Is jurist, en is werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, in de functie van opleidingsmanager.
Sinds 2005 maakt hij deel uit van de Klachtencommissie POA.

 


Ed Hartjes

Is jurist, werkzaam als officier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag.
Hij is sinds 2010 reservelid van de Klachtencommissie POA.